فیلترهای  مقاومت

مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع قطعات الکترونیکی می باشد. بهتر باید گفت که تجهیزات الکترونیکی ای وجود ندارد که در آن مقاومت به کار برده نشود. در مجموعه خازن کالا انواع و اقسام مقاومت با اهم های مختلف گرد آوری شده است که دارای تنوع بی نظیری می باشد.