خازن کالا تامین کننده انواع خازن

در صورت نیاز به برگشت کالا، بایستی فاکتور خرید کالا از خازن کالا بعلاوه شماره کارت خود را همراه داشته باشید. توجه داشته باید حداکثر برای مدت 3 روز مدت زمان برگشت دارید.

 

شماره تماس با خازن کالا

021-72036000

021-77719554