خازن الکترولیتی 6.3 ولت 220 میکروفاراد قطر6 ارتفاع 7


دسته بندی:  خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 6.3 ولت 220 میکروفاراد قطر6 ارتفاع 7 بسته 50 تایی

مشخصات کلی
سازنده -
نام کشور سازنده -
مشخصات فنی
ظرفیت 220 میکروفاراد-uF
ولتاژ 6.3 ولت-V
ارتفاع خازن میلیمتر-mm
فاصله بین دو پین میلیمتر-mm
حداقل دمای کارکرد سانتی گراد-°C
حداکثر دمای کارکرد سانتی گراد-°C
قطر میلیمتر-mm