خازن الکترولیتی 25 ولت 4.7 میکروفاراد ارتفاع 7


دسته بندی:   خازن الکترولیتی
قیمت

خازن الکترولیتی 25 ولت 4.7 میکروفاراد ارتفاع 7

مشخصات کلی
سازنده -
نام کشور سازنده -
سازنده -
مشخصات فنی
ظرفیت میکروفاراد-uF
ولتاژ ولت-V
ارتفاع خازن میلیمتر-mm
فاصله بین دو پین میلیمتر-mm
حداقل دمای کارکرد سانتی گراد-°C
حداکثر دمای کارکرد سانتی گراد-°C
قطر میلیمتر-mm